ปลูกบัวกระถางขาຍ รับเงิuล้านภายใน 1 ปี

ความสำเร็จในการปลูกบัวกระถางของคุณสีไพร เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการขยายพันธุ์บัวกระถาง บัวกระด้ง รวมถึงเทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสำคัญที่สุดคือศึกษาความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จนสามารถเป็นเกษตรกรผู้ผลิตบัวกระถางที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านคุณภาพ และรายได้หลักคิดและการใช้ชีวิตประสบการณ์จากความล้มเหลวเมื่อครั้งเช่าที่ดินปลูกผัก จนเป็นหนี้สินนับล้าน คือบทเรียนที่นำมาปรับปรุงเมื่อหันมาทำอาชีพปลูกบัวกระถาง นั่นคือ การรู้จักพอประมาณ เราพึ่งเริ่มต้นยังไม่เชี่ยวชาญ ต้องค่อยทำ ค่อยเป็นค่อยไป และมานะมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนใจกลางทาง ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรค คำสบประมาทก็ต้องอดทนไม่ท้อถอย หมั่นศึกษา เรียนรู้เทคนิคภูมิปัญญาต่างๆให้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์บัวให้ได้

จำนวนมาก รวดเร็วและเพียงพอกับความต้องการของตลาดนั่นคือสิ่งที่คุณสีไพรยึดหลักในการทำงาน และเมื่อประสบความสำเร็จแล้วต้องแบ่งปัน ทั้งเทคนิค ความรู้ต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้เพื่อนเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ โดยไม่หวงวิชา เพราะความรู้ในการทำเกษตรกรรมยิ่งให้ ก็ยิ่งได้ นั่นคือได้เครือข่ายทั้งผู้ปลูกบัวเป็นอาชีพและผู้ปลูกบัวเป็นไม้ประดับไม้มงคลในบ้าน และที่สำคัญที่สุด ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า ไม่หลอกลวง ไม่ผิดนัด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไทย หรือลูกค้าต่างประเทศ ซึ่ง

ความซื่อสัตย์นี้เองที่ทำให้ได้รับความเชื่อถือมายาวนาน
ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเกษตรกรคุณสีไพร ศรีแสงทรัพย์ เจ้าของสวนบัวสีไพร คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี ก่อนจะมาเป็นสวนสีไพรบัวกระถางเงิuล้านนั้น คุณสีไพรล้มเหลวจากอาชีพปลูกผัก มีหนี้สินนับล้าน ได้หันไปรับจ้างส่งบัวกระถางไปขาຍตามตลาดจu

สังเกตเห็นว่า บัวกระถางเป็นพืชที่มีอนาคต ขาຍได้ทั้งปี จึงตัดสินใจลงทุนปลูกบัวกระถางขาຍเอง ด้วยเงิuเพียง 4,500 ບาท เพื่อซื้อกระถาง และสายพันธุ์บัวต่างๆ มาทดลองปลูก ไม่ว่าจะเป็น ทั้งบัวผัน บัวเผื่อน บัวฉัตร บัวหลวง และบัวสีต่าง ๆ มาขยายพันธุ์

ท่ามกลางเสียงคัดค้านของญาติพี่น้อง คุณสีไพรอดทนและมุ่งมั่น ลองผิดลองถูกอยู่นานจึงประสบความสำเร็จ จากจุดเริ่มต้น 4,500 ບาท คุณสีไพรสามารถขาຍบัวได้ถึง 700 กระถาง มีทั้งบัวตัดดอก และบัวกระด้ง มีรายได้และความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยบัวของ

คุณสีไพรนั้นปลูกทั้งในกระถางและในนาข้าวอีกด้วย ในช่วงแรกนั้นคุณสีไพรเช่านา 5 ไร่ เพื่อปลูกบัวกระถาง เมื่อรายได้มากขึ้น จึงเช่าที่มากขึ้นอีกเป็น 80 ไร่ เป็นการเติบโตของสวนบัวสีไพรแบบค่อยเป็นค่อยไป จนถึงปัจจุบันคุณสีไพรพื้นที่ปลูกบัวมากขึ้น และยังมีที่ของตนเองแล้วมากกว่า 10 ไร่ มีบัวกระถางหลักแสนกระถาง สามารถส่งไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ปีละหลายล้านບาท

ภูมิปัญญาอันโดดเด่นการที่จะเป็นแหล่งขยายพันธุ์บัวกระถางที่มีชื่อเสียง และมีบัวจำหน่ายนับแสนกระถางได้นั้น ต้องมีเทคนิคภูมิปัญญาที่แตกต่าง จึงจะเพิ่มกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ที่สวนบัวสีไพร เทคนิคในการเลือกสายพันธุ์สำหรับทำบัวกระถาง โดยเลือกปลูกบัวเผื่อน หรือ บัวสี และบัวพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ ที่มีดอกสีขาวชมพู ม่วง โดยเน้นเลือกพันธุ์ที่สามารถขยายด้วยใบได้ ซึ่งหลักสังเกตง่ายๆ คือ กลางใบบัวจะมีปุ่มตา

บัวหลากสีที่มีความโดดเด่นที่ต่างกันวิธีขยายพันธุ์ จะเริ่มจากนำดินเลนมาใส่ในกระถางขนาด 10 นิ้ว 12 นิ้ว และ 18 นิ้ว ประมาณ 1 ใน 3 ของกระถาง ตากให้แห้ง 7 วัน แล้วใส่น้ำลงไป ทิ้งไว้อีก 3 วัน ให้ดินนิ่ม จึงนำหน่อพันธุ์บัวลงปลูก หลังปลูก วางกระถางไว้กลางแจ้ง และต้องดูแลรดน้ำทุกวัน วันละ 3 ครั้ง เมื่อปลูกได้ 7 วัน ใส่ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อบำรุงต้น หลังจากนั้น ก็ใส่ทุก 15 วัน คุณสีไพรบอกว่า ใช้ปุ๋ยชีวภาพดีกว่าปุ๋ยเคมี เพราะทำให้ต้นบัวแข็งแรง และไม่มีปัญหาน้ำเน่าด้วย

ภูมิปัญญาการเพาะบัวกระด้ง บัวกระด้งคือบัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเมืองไทย มีความนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่การขยายพันธุ์ต้องใช้เมล็ดเท่านั้น คุณสีไพรจึงใช้ภูมิปัญญาในการเก็บเมล็ดบัวกระด้งเพื่อขยายพันธุ์ด้วยวัสดุเหลือใช้ คือตาข่ายกับขวดพลาสติก ซึ่งวิธีการก็ไม่ยุ่งยาก เพียงนำตาข่ายมาเย็บให้เป็นถุง จากนั้นนำไปมัดครอบดอกบัวกระด้งดอกที่หุบใกล้โรย ผูกถึงตาข่ายกับขวดพลาสติกมัดไว้กับก้านดอก กระทั่งดอกแก่จัด หลุดจากก้าน จะได้เมล็ดบัวกระด้งอยู่ภายในถุง และประโยชน์ ของการผูกขวดพลาสติกไว้ก็คือ ไม่ว่าน้ำพัดขวดลอยไปที่ไหนเราจะได้ตามไปได้ หลังจากได้เมล็ดบัวกระด้งในถุงตาข่ายแล้ว จะนำไปเพาะขยายพันธุ์บ่ออนุบาลหรืออ่างอนุบาลไว้ประมาณ 10 – 20 วันบัวกระด้งจึงจะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมา จากนั้นจึงย้ายไปปลูกในกระถางขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจากเทคนิคภูมิปัญญาในการขยายพันธุ์บัวกระถาง การเก็บเมล็ดบัวกระด้งด้วยถุงตาข่ายลอยน้ำแล้ว คุณสีไพรยังมีปุ๋ยสูตรพิเศษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบำรุงดอกบัวและกำจัดแมลงโดยไข่ไก่จากไข่ไก่ อีกด้วย นับเป็นเกษตรกรผู้ไม่หยุดนิ่งในการศึกษาหาเทคนิคใน

การเพิ่มผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกคนหนึ่ง
เกียรติประวัติและผลงานคุณสีไพรเป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดปทุมธานี ปี 2559 และได้เป็นเกษตรกรดีเด่นลำดับ2 ของเขต ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดบัวสวยงามประเภทบัวหลวง 3 สมัยติดต่อกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top