ชาวสวนกล้วย แปรรูปใบตองสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2000

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สาธิตแปรรูปใบตองเป็นภาชนะใส่อาหารทดแทนการใช้ถ้วยโฟม โดยใช้เครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อ นได้ผลดี น้ำไม่รั่วซึม แถมเข้าไมโครเวฟได้ด้วย โดยส่งขาຍในตลาดสวรรคโลกและจังหวัดสุโขทัย

ผลตอบรับดีมากจนต้องเร่งขยายกำลังการผลิต นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า

อ.สวรรคโลก เป็นแหล่งปลูกใบตองกล้วยตานีแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ปลูก

14,215 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดในต.คลองกระจง กว่า 5,000 ไร่ การนำใบตองมาขึ้นรูปแทน

โฟมช่วยลดโลกร้อนสอดรับกับนโยบายของจังหวัดและสำนักงานเกษตรฯ จึงมีการสนับสนุน

งบประมาณจัดซื้อเครื่องขึ้นรูปใบตองเพิ่มเติม เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด รวมทั้งให้

คำแนะนำการขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ และทำสติ๊กเกอร์โลโก้กลุ่มเป็นตัวอย่างด้วย

โดยมีการการนำใบตองสดมาขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหารทดแทนการใช้ถ้วยโฟม โดยใช้เครื่อง

ขึ้นรูปด้วยความร้อนปรากฏว่าได้ผลดีน้ำไม่รั่วซึม แถมเข้าไมโครเวฟได้ด้วย และในการขึ้นรูป

ใบตองนั้น สามารถใช้ได้ทั้งใบตองสดและใบตองแห้ง ซึ่งในช่วงฤดูแล้งใบตองมีไม่เพียงพอ

เกษตรกรจึงได้ทดลองนำใบตองที่แห้งคาต้นกล้วย ที่ส่วนใหญ่จะตัดทิ้งทำปุ๋ย นำมาขึ้นรูปตาม

กระบวนการเดียวกัน ปรากฏว่าได้ผลเกินคาด สามารถขึ้นรูปได้ดีกว่าใบตองสด จากนั้นได้ส่งขาຍ

ในตลาดสวรรคโลกและจังหวัดสุโขทัย

ผลตอบรับดีมากจนต้องเร่งขยายกำลังการผลิต

เป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะ ได้ทั้งเงิu ทั้งประหยัดต้นทุน

อ้างอิง posttoday mgronline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top