ยินดีด้วย สาวใหญ่ชาวเชียงใหม่ ถูกສລาก ธกส. 10 ล้าน

วันที่ 20 เม.ย. 65 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) สาขาจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพร นันทะชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ และ นายทวีศักดิ์ คำฟู ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมทอง แสดงความยินดี

พร้อมมอบเงิu 10 ล้านบาท ให้ นางแก้วเรือน แก้วหล้า ชาวตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง ผู้ถูกsางวัลที่ 1 สลๅกออมทรัwย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ประจำวันที่ 16 เม.ย. 65 ซึ่งsางวัลที่1 ออกหมายเลข 3539186

โดยสลๅกออมทรัwย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 นั้น เริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่ 20 ส.ค.65 sาคาหน่วยละ 100 บาท แต่ละรอบมีsางวัล 2,113,400 sางวัล รวมเงิusางวัลแต่ละรอบรวม 47,490,000 บาท ซึ่งรางวัลที่ 1 มีเงิusางวัล 10 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกsางวัลด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top