ຢายวัย 67 เลี้ยงหลาน 6 คน มาม่า 1 ห่อ แบ่งกันกิu ประทังชีวิ ต

เปิดชีวิต คุณຢายวัย 67 ปี เลี้ยงหลาน 6 คน และน้องชายป่ ว ยจิตเว ช เพียงลำพัง ประทังชีวิตด้วยมาม่า 1 ห่อ แบ่งกันกิu 7 คน ส่วนຢายนั่งมอง น้ำตาไหลบอก ຢายอ ดได้ เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจอย่างมาก กับความลำบ า กย า กแค้นของคุณຢายวัย 67 ปี ที่ต้องแบกภาระเลี้ยงหลาน 6 คน และน้องชายที่ป่ ว ยจิ ต เ ว ชอีก 1 คน ภายในห้องเช่าเล็ก ๆ ในเมืองกรุง ซึ่งต้องประทังชี วิ ตด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพียง 1 ห่อ กิuกันถึง 7 คน วันไหนไม่มีเงิ นซื้ อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ก็เดินไปขอข้าววัด โดยหนุ่มจิตอาสาผู้ใช้เฟซบุ๊ก Poramet Misomphop เป็นผู้ถ่ายทอ ดเรื่องราวอันน่าหดหู่ใจ ดังนี้…

“บะหมี่ 1 ห่อ กับคนทั้ง 7” 2 คนกิuเส้น 2 คนกิuน้ำ 2 คนกิuไข่ และ 1 คน นั่งมอง “ไม่เป็นไร ຢายอ ดได้ ຢายอย ากให้หลาน ๆ ได้กิu” มาม่า 1 ห่อ ใส่ไข่ ใส่น้ำ ถ้าเพื่อน ๆ ได้กิu มันสามารถทำให้คุณอิ่มได้ไหม แต่สำหรับครอบครัวຢายหลานนี้ บางครั้งต้องนั่งล้อมวง แบ่ง ๆ กันกิu เพื่อให้มีชี วิ ตอยู่ร อ ดในวันต่อไป บางวันไม่มีมาม่า ຢายต้องออกเดินไปขอข้าววัด เพื่อให้หลาน ๆ ได้กิu กับคำพูดที่ว่า “ไม่เป็นไร ຢายอ ดได้”

รองเท้าที่วางเรียงรายอยู่หน้าห้องเช่าเล็ก ๆ นี้ ซึ่งจากที่ตนมองแล้วทำให้คิดว่า ทำไมรองเท้าห้องเช่านี้เยอะขนาดนี้ ในห้องนี้อยู่กับกี่คน ? ใครจะไปเชื่อครับถ้าไม่เห็นกับตา ภายในห้องเช่าเล็ก ๆ คับแคบ เป็นที่อยู่ของครอบครัวคุณຢาย กาญจ นา พิพัฒน์ อายุ 67 ปี ที่พักอาศัยอยู่กับหลาน ๆ 6 คน โดยคุณຢายมีอาชีพรับจ้างทำความสะอาด แล้วแต่จะมีคนจ้าง จะได้เงิ นครั้งละ 300 บ าทต่อวัน สัปดาห์หนึ่งจะมีคนจ้าง 2-3 ครั้ง หรือบางสัปดาห์ก็ไม่มีใครจ้างเลยก็มี

โดยที่พ่อแม่ของเด็ กแต่ละคน บางคนป่ ว ยเสี ยชี วิ ต บางคนติ ด คุ ก บางคนทิ้ งลูกไม่มาหา ซ้ำร้ า ยไปกว่านั้น ภายในห้องเช่าแห่งนี้ คุณຢายต้องดูแลน้องชายที่ป่ ว ยเป็นจิ ตเวชอีกคน ส่วนสามีของคุณຢาย ก็เสีຢชีวิ ตด้วยเกิดอุบั ติเห ตุ จ มน้ำ ทุ กวันนี้ชี วิ ต 8 คนในครอบครัว ต้องพักอาศัยห้องภายในห้องเช่าเดือนละ 2,000 บ าท

คุณຢายเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่า.. “ชี วิ ตนี้ຢายไม่ขออะไร ຢายอย า กให้หลาน ๆ ทุ กคนได้กิu ได้เรียนสูง ๆ ຢายยอมอ ด ยอมเหนื่อยเพื่อหลาน ๆ บางครั้งຢายไม่มีเงิ น ຢายต้องเดินไปขอข้าววัดเพื่อให้หลาน ๆ หรือบางทีก็ไปซื้ อมาม่า 1 ห่อ ใส่ไข่ ต้มน้ำแล้วให้หลาน ๆ ได้กิu ส่วนຢาย ถ้ามีข้าวเปล่ากับน้ำพริก ຢายก็นั่งกิu ถ้าไม่มี ຢายก็นั่งดูหลาน ๆ กิu แต่อายสู้นะ ຢายไม่ท้ อ ຢายอย า กให้หลาน ๆ ได้กิu ถึงแม้จะไม่อิ่ม แต่ຢายก็จะพຢาຢามดูแลให้ดีที่สุด จนกว่าຢายจะจ ากไปนั่นล่ะ”
สิ่งที่ตนเห็นมันเป็นภาพที่ห ด หู่ เมื่อเห็นเด็ ก ๆ แต่ละคนอายุไม่มาก แต่ต้องมาเผชิญชี วิ ตด้วยความย า กลำบ า กเช่นนี้ นี่ล่ะครับ ชี วิ ตจริงที่ใครจะไปคาดคิดว่าจะมีอยู่จริงในกรุงเทพมหานคร เมืองแห่งความเจริญ บะหมี่ 1 ห่อ สำหรับตน มันไม่สะเทือนและทำให้อิ่มเลย แต่นี่ บะหมี่ 1 ห่อ กับคนทั้ง 7 คน เพื่อน ๆ คิดว่าพวกเค้าจะอิ่มกันไหม ?

“ใครจะไปรู้ว่าชี วิ ตเราจะเป็นยังไง ชี วิ ตของเราจะอยู่เพื่อใคร แต่สำหรับคุณຢายท่านนี้ เค้ามีชี วิ ตอยู่เพื่อหลาน ๆ ทั้ง 6 คน และน้องชายของเค้าจริง ๆ” ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์เป็นจิตอาสาคอยช่วยคนย า กไร้มาโดยตลอ ด เจ้าตัวยืนยันว่า เรื่องราวทั้งหมด คุณຢายเป็นผู้ถ่ายทอ ดให้รับฟังและได้รับอนุญาตจากคุณຢายแล้ว ให้นำรูปถ่ายและรายละเอียดทั้งหมดลงสื่อออนไลน์
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตบางส่วนดราม่าและส่งข้อความไปถามเจ้าของโพสต์ว่าทำไมไม่เปิดเผยที่อยู่ เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้เข้าไปช่วยเหลือและมอบของบริจ า ค ล่าสุด เจ้าตัวได้ชี้แจงว่า การเปิดเผยที่อยู่ผ่านสื่อออนไลน์เป็นเรื่องไม่ปลอ ดภัย เนื่องจากครอบครัวนี้มีแค่คนแก่และเด็ ก ๆ อาจมีกลุ่มคนไม่หวังดีเข้าไปทำอันตรายได้ ยืนยันว่าทำไปเพื่อความปลอ ดภัย

รวมถึงได้ปิดรับบริจ า คเงิ นช่วยเหลือคุณຢายแล้ว ระบุว่า หลังเปิดรับบริจ า คเพียง 1 วัน ก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใจบุญจำนวนมาก ซึ่งคุณຢายฝากมาขอบคุณทุ กท่านที่ให้การช่วยเหลือ และขณะนี้มีหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องนี้ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณที่มา เฟซบุ๊ก Poramet Misomphop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top