5 ชีวิตแร้นแค้น อาศัยในป่าชายเลน ไร้ไฟฟ้า

5 ชีวิตต้องอยู่ในกระท่อมเก่าๆ ในป่าชายเลน ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ จนท.เข้าช่วยเหลือแล้วตอนนี้ จากเพจ รวมพลคนท่าศาลา ได้แชร์เรื่องราวของครอบครัวนี้ว่า วันนี้ทีมงานรวมพลคนท่าศาลา ลงพื้นที่ไปยังบ้านไม่มีเลขที่ อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช

ไปพบเห็นส ภาพบ้านซึ่งยกเป็นกระท่อมเล็กๆส ภาพท รุ ด โ ท ร มอย่างห นั ก ไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาใช้ ต้องใช้น้ำในคูน้ำข้างบ้านเพื่อจะอาบชำร ะล้างร่างกาย

นายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมงานรวมพลคนท่าศาลา ลงพื้นที่นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ และน ม

นำไปมอบช่วยเหลือครอบครัวของนายพรศักดิ์ แหล้หมาน อายุ 41 ปี อาชี พลู กเรือประมง

และน.ส.นารีรัตน์ วิเศษประไพ อายุ 27 ปี 2 สามีภรรยา ที่พักอาศัยในกระท่อมหลังเก่าทรุดโทรม ไม่มีเลขที่

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยส ภาพที่พักเป็นกระท่อมเก่าเล็กๆ

ส ภาพท รุ ดโ ท ร มอย่างหนัก ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปาใช้ ต้องใช้น้ำในคูน้ำข้างบ้านชำ ร ะ ล้ า งร่างกาย ขณะที่ครอบครัวดังกล่าวอาศัยรวมกัน 5 คน

พ่อแม่และลู กอีก 3 คน นอกจากนี้ภรรยายังมีค ร ร ภ์อยู่ 7 เดือน จึงนำสิ่งของมามอบเพื่อบรรเทาความเ ดื อ ด ร้ อ นเบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top