หนูน้อย 10 ขวบ ถูกแม่ทิ้ง พ่อก็มาเสีย ต้องใช้ชีวิตลำพัง 2 ปี ในบ้านกลางป่า

ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปตามวิถีของมนุษย์ แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากแค่ไหน เราจะต้องหาหนทางฝ่าฟันมันไปให้ได้อยู่ดีหากชีวิตของคุณคิดว่าแย่แล้ว ก็คงอาจจะเทียบกับเด็กชายวัย 10 ขวบจากประเทศเวียดนามคนนี้ได้ยาก เมื่อเขาจะต้องใช้ชีวิต

อยู่คนเดียวตั้งแต่วัยนี้เป็นต้นไปเด็กชาย Dang Van Khuyen ผู้อาศัยอยู่ในบ้านชนบทอันห่างไกลของประเทศเวียดนาม เขาสู ญเสี ยคุณแม่ไปตั้งแต่เขายังแบเบาะจนในที่สุดแล้วเขาก็เติบโตมากับคุณย่า

และอาศัยอยู่ในบ้านเพิงไม้หลังนี้มาโดยตลอด ส่วนคุณพ่อของเขานั้นมีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง ต้องเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่จึงจำเป็นต้องฝากฝังให้คุณย่าเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กชาย Khuyen นั้นเป็น

เด็กเรียนดี ไปโรงเรียนไม่เคยขาด ได้รับเงินไปโรงเรียนและเงินค่าเทอมจากผู้เป็นพ่อ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นแหล่งรายได้หลักเพียงแหล่งเดียวของเขาแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อคุณย่าเสี ยชีวิตลงด้วย

ความช ราภาพ ทำให้เขาต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง และไม่นานหลังจากนั้นเด็กชายก็ได้ยินข่าวร้า ยที่สุดในระหว่างอยู่ที่โรงเรียน ได้ทราบว่าผู้เป็นพ่อเสี ยชีวิตเนื่องจากเกิดอุ บั ติเห ตุระหว่างการทำงานก่อสร้าง

ชีวิตอันโดดเดี่ยวของเด็กชายที่ไม่เหลือใครในครอบครัวแล้ว เขาต้องพยายามใช้ชีวิตอยู่รอดให้ได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าจะยากลำบากขนาดไหน เด็กชาย Khuyen ยังคงดูแลตัวเองได้ภาพของเด็กชายระ

หว่างเดินทางไปโรงเรียนไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหนักขนาดไหน เขาก็ยังคงไปโรงเรียนไม่เคยขาด ซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้ทราบถึงสถานะของเด็กชาย จึงยกเว้นค่าเทอมให้เป็นกรณีพิเศษด้วยชีวิตประจำ

วันของเด็กชาย Khuyen มักจะออกไปเก็บผักที่ปลูกเอาไว้และออกไปหาของป่าเพื่อนำมาทำเป็นอาหารประทังชีวิต โดยหน่อไม้จะเป็นวัตถุดิบหลักที่เด็กชายทานประจำซึ่งทางเพื่อนบ้านที่ทราบเรื่อง

ก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือเด็กชายช่วยส่งข้าวส่งอาหารมาให้ เพื่อให้เด็กชายมีกินมีใช้อยู่รอดได้ในส่วนของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาครอบครัวที่พร้อมจะรับอุปการะ

เด็กชาย Khuyen แต่เขาขอปฏิเส ธข้อเสนอดังกล่าว ขออยู่เพียงลำพังจะสะดวกใจกว่านอกจากนั้นคุณครูก็ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในตัวเมืองของจังหวัดหลั่งเซิน เพื่อไปรับศ พของ

คุณพ่อกลับมาฝั งที่บ้าน หน่วยงานรัฐก็ช่วยเหลือในส่วนของพิธีการฝั งให้เสร็จสรรพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top