คาถาถูกหวย รวย ปลดหนี้ เสริมโชคลาภให้มาถึงในเร็ววัน

‘ซื้อเลขที่ไม่ออก เลขที่ออกก็ไม่ใช่เลขที่ซื้อ’ ไทยรัฐออนไลน์เปิดคาถาถูกหวย คาถาถูกหวยหลวงปู่สรวง คาถาปลดหนี้ที่อยากให้ทุกคนลองท่องก่อนวันที่จะไปทำการเสี่ยงโชค หยิบลอตเตอรี่ ทั้งนี้เราก็เชื่อว่าก่อนที่จะได้รับโชคใหญ่ ตัวเราต้องมีบุญบารมีอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน

คาถาถูกหวยรางวัลที่ 1 ท่อง 19 จบ
(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา
พุทโธ อิติปิโส ภะคะวาติ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ

สาธุ สาธุ สาธุ (19 จบ)

คาถาถูกหวย
อุเย อะเย อุอากะสะ (สวด 3 จบ ก่อนวันหวยออก)

คาถาถูกหวยหลวงปู่สรวง

สวดก่อนซื้อหวย สวดก่อนนอน
คาถาขอนิมิต สวดก่อนนอน สวดก่อนวันหวยออก หรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวก

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สะหะหวยยัง เอหิ

อัคคะชายะ อัคคะชาหิ

สะหะหิโต เอหิมะมะ

กุลเนียะสัจจัง จักขุวิญญาณัง
สติโลกะวิทู สัตถาเทวะมะนุสสานัง
อุอะขะหะนิมิตตัง

(สวดภาวนา 108 จบ ได้ยิ่งดี)

คาถาปลดหนี้
(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะปลดหนี้ โมปลดหนี้ พุทปลดหนี้ ธาปลดหนี้
ยะปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโต
อาคันติมายะ อิติภะคะวา ยะธาพุทโมนะ

อย่างไรก็ตาม หากใครติดขัด ลองท่องคาถาปลดหนี้ หรือคาถาถูกหวยหลวงปู่สรวงดู โชคยังไม่มาวันนี้ แต่สักวันหนึ่งมาถึงอย่างแน่นอน.