หนุ่มประก าศรับซื้ อแบ งค์100 ใครมีเอาออกมาได้เลย

เป็นคลิปวีดีโอที่ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากสำหรับหนุ่มรายหนึ่งประก าศรับซื้อแบ งค์100 ซึ่งให้ราคาสูงถึงแบ งค์ละ 70000 บาทเลยทีเดียว

แบงค์ดังกล่าวจะเป็นแบงค์แบบไหน ลักษณะยังไงเราไปดูกันเลยครับ

ซึ่งทางช่องยูทูป แบงค์ เข็มเพ็ชร์วัตถุโบราณ FC ได้ระบุไว้ดังนี้

เป็นธนบัตรใบละ 100 บาทรุ่นเก่า แบงค์สีแดง

ถ้าใครมีแบบนี้รับซื้อจ่ ายสด 70000

ลายละเอียดไปฟังกันได้ในคลิป

คลิป

อย่ างไรก็ตาม ลายละเอียดเพิ่มเติมรับฟังได้ในคลิปครับ

ขอบคุณ แบงค์ เข็มเพ็ชร์วัตถุโบราณ FC