ร้านดังรับคนล้างจาน เงินเดือน 9 หมื่น

เป็นอีกเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสมีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันที่ 24 พ.ย.64 หลังจากที่มี

ผู้ใช้เฟซบุ๊กประกาศ “จ้ างเหมาล้างจานร้านเอเชียบุฟเฟ่ต์ เดือนละ 90,000 บาท” ซึ่งถือเป็นรายได้

ที่สูงมากหากเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้บางคนที่เห็นโพสต์นี้ ก็มีทั้งความสนใจสอบถาม

รายละเอียดเพราะอย ากจะสมัครเป็นคนล้างจานเนื่องจากเป็นเงินเดือนที่สูง หรือบางคนก็เกิดความสงสัยว่า

จะเป็นจริงหรือไม่ที่ทางร้านจะจ้ างคนล้างจานถึงเดือนละ 90,000 บาท

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ร้านเอเชียบุฟเฟ่ต์ ซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์

ที่หลากหลายชื่อดังมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณสามแยกกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โดยได้พูดคุยกับ นายอนุวัตร สกุลเนรมิต และ นายไพโรจน์ รุจิวงศ์ สองหนุ่มใหญ่ผู้บริหารร้านเอเชีย

บุฟเฟ่ต์ โดยบอกว่า ประกาศรับสมัคร “จ้ างเหมาล้างจานร้านเอเชียบุฟเฟ่ต์ เดือนละ 90,000 บาท”

ที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริง ค่าตอบแทนเท่านั้นจริงๆ ซึ่งบางคนพอเห็นตัวเลขแล้วจะบอกว่าเป็นรายได้ที่สูงมาก

และมีคำถามกลับมาว่าทางร้านกล้าจ้ างเหมาคนล้างจานด้วยเงินจำนวนมากแบบนี้ได้อย่ างไร

โดยในเรื่องนี้ก็อย ากจะบอกว่า ในความเป็นจริงแล้ว ที่ผ่านมาทางร้านก็จ้ างคนล้างจานที่เป็นแบบลูกจ้ าง

ประจำประมาณ 7– 8 คน หากคิดเป็นรายจ่ายโดยรวมก็จะอยู่ในเงินจำนวนนี้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากลูกจ้ าง

ประจำที่เคยจ้ างนั้นบางคนขาดความรับผิดชอบ เมื่อเงินออกก็จะหยุดพร้อมๆ กัน ทำให้งานล้างจาน

ไม่เป็นระบบ และสุดท้ายลูกจ้ างเหล่านั้นก็ลาออกไปหลายคน ปัจจุบันคงเหลืออยู่แค่ 3 คนเท่านั้น

เป็นคนเก่าคนแก่ที่ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เปิดร้าน

จนตอนนี้ทางร้านประสบปัญหาในเรื่องคนงานแผนกล้างจานเป็นอย่ างมาก ดังนั้นทางร้านจึงคิดแก้

ปัญหาด้วยการ ประกาศหาคนล้างจานแบบจ้ างเหมาในวงเงิน 90,000 บาทต่อเดือน แทนการจ้ าง

ลูกจ้ างประจำ ส่วนผู้ที่จะมารับจ้ างเหมานั้นอย ากได้ในรูปแบบบริษัทฯ ที่รับจ้ างทำงานด้านนี้

หรือรวมกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัว เพื่อให้การทำงานล้างจานไม่เกิดปัญหาการทิ้งงานตามมาภายหลังและ

สามารถล้างจานให้ทันต่อการบริหารจัดการด้านอาหารภายในร้าน ส่วนการจัดคนมาล้างจานจะจัดกี่คนก็ได้

ภายใต้เงินจำนวน 90,000 บาท

นายไพโรจน์ รุจิวงศ์ บอกอีกว่า สำหรับลักษณะของงานนั้น ก็จะทำเฉพาะแค่ส่วนของการล้างจานเท่านั้น

คือ รับจานที่ใช้แล้วเข้ามา จัดการกวาดเศษอาหารออก ล้างน้ำชำระสิ่งสกปรก 1 รอบ จัดภาช นะเข้า

เครื่องล้างจานอัตโนมัติ 2 เครื่อง ที่ทั้งล้างทำความสะอาดพร้อมเชื้อ ด้วย เสร็จแล้วก็นำจาน ภาช นะ

ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ ที่ล้างสะอาดแล้วออกมาจัดเรียงแยกประเภท พร้อมส่งให้แผนก

จัดวางอาหารต่อไป

โดยงานนั้นอาจจะหนักในช่วงวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่จะต้องใช้จาน

และภาช นะต่างๆ กว่า 10,000 ใบ ส่วนวันธรรมดาลูกค้าน้อยลง งานล้างจานก็จะน้อยตามไปด้วย

ดังนั้นทีมที่จะมารับจ้ างเหมาล้างจานสามารถบริหารคนให้ตรงกับสภาพงานได้เอง ส่วนรายได้ 90,00 บาท

ก็นำไปเฉลี่ยกันตามความเหมาะสมของการทำงานในแต่ละคน

นายไพโรจน์ ยังบอกอีกว่า งานนี้แม้ไม่ได้ย ากจนเกินไป แต่ก็ไม่ได้ง่ายนัก เพราะช่วงที่ปริมาณภาช นะมากๆ

ก็ต้องอาศัยคนล้างจานไม่ต่ำกว่า 7 – 8 คนช่วยกัน ส่วนวันที่ลูกค้าน้อยคนล้างจานก็อาจจะเหลือ

แค่ 4 – 5 คน ด้านการเข้างาน เลิกงานผู้รับเหมาล้างจานสามารถบริหารจัดการเองได้ แต่ต้องไม่เสียระบบ

งานไม่สะดุด มีภาช นะให้ทางร้านหมุนเวียนได้อย่ างไม่ขาด ซึ่งการที่ทางร้านประกาศรับสมัครครั้งนี้เพราะ

ต้องการทีมงานที่ทำงานแบบเป็นระบบ มีความรับผิดชอบสูง

ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียด ศึกษารูปแบบการทำงาน รวมถึงหลักเกณฑ์สัญญาว่าจ้ าง

และการวางเงินประกันการทำงานได้ที่ร้าน ซึ่งจากที่ลงประกาศทางโซเชียลไป ก็มีการสอบถามเข้ามากัน

หลายคนแล้ว อาจเป็นเพราะค่าตอบแทนที่ลงไว้สูง แต่นั่นก็เหมาะสมกับงานเช่ นกัน ซึ่งตอนนี้ทางร้านก็ยังคง

เปิดรับสมัครอยู่เพื่อให้ได้ทีมงานที่ทำงานได้ตรงตามลักษณะงานและหลักเกณฑ์ของทางร้าน