หนุ่มใจบุญ เหมาข้าวสารแຈกชาวบ้านที่เดือดร้อน

ถือเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลที่ทำเพื่อสังคมมาตลอดสำหรับ หนุ่มอ าร มณ์ดี เอิร์ธ สดชื่น เจ้าของ ช่องยูทูปชื่อดัง

อย่ างช่อง Tagple ขวัญใจใครหลายๆคนเพราะด้วยเอกลักษณ์สำเนียงสุพรรณแบบจริงใจบวกด้วยคอนเทนต์

ที่ดูแล้วยิ้มตามกับความตลกของเขา โดยคอนเทนต์เริ่มแรกของทางช่องนี้จะเป็นแຈกสู ตรอาห ารให้คนดูได้นำไปใช้ทำมาหากิน

และมีการรีวิวร้านอาห ารทั่วไป แต่ที่ได้รับความสนใจจากสังคมส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์การแຈกสิ่งของ

ช่วยคนที่เ ดื อ ดร้ อ นในสังคมหรือช่วยคนจน ซึ่งมีหลายคลิปที่หนุ่มเอิร์ธ ทำความดีโดยการแຈกสิ่งของ

หรือทุนการศึกษาให้กับหลายๆคน อย่ างคลิปล่ าสุด เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมที่หลายๆคน

กำลังเ ดื อ นร้ อ นอยู่ทุกวันนี้เนื่องจากเศรฐกิจไม่ดี หลายๆคน หลายๆครอบครัว รายได้ไม่พอกินพอใช้ ซึ่งหนุ่มเอิร์ธ สดชื่น

ก็ได้ทำความดีโดยการ ไปแຈกข้าวส าร ไ ข่ไ ก่ ของใช้จำเป็นให้คนที่ประส บปั ญห าในปัจจุบัน ซึ่งหนุ่มเอิร์ดได้ทำการ

แຈกแบบนี้ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มมีโ ร คร ะบ าด โ ค วิ ด ตั้งแต่ครั้งแรก ถือว่าหนุ่มเอิร์ธเป็นยูทูปเบอร์ท่านหนึ่ง

ที่มีน้ำใจต่อเพื่อนม นุ ษย์ด้วยกันเป้นอย่ างมาก เพราะหนุ่มเอิร์ธ ไม่เพียงแค่ทำลงคลิปหรือคอนเทนต์เท่านั้น

เพราะเบื้องหลังหนุ่มเอิร์ธที่แຈกของชาวบ้านทุกวัน บางครั้งก็ไม่เคยลงคลิปให้เห็น และที่มากไปกว่านั้นคือ

หนุ่มเอิร์ธไม่เพียงแต่แຈกครั้งเดียว ถ้าบ้านไหนเ ดื อ ด ร้ อ นมาก หนุ่มเอิร์ธจะส่งข้าวส า ร และของใช้จำเป็นมาให้อีกหลายรอบ

ทั้งนี้ หนุ่มเอิร์ธสดชื่น ไม่เพียงแต่จะมีคลิปแຈกของหรือรีวิวอาหารเท่านั้น แต่หนุ่มเอิร์ธยังมีคลิปที่แຈกสู ตรอาชี พ

หลากหลายให้ผู้คนได้นำไปใช้ได้จริง และหนุ่มเอิร์ธยังช่วยลงทุนและสร้างอาชี พให้กับหลายๆคนอีกด้วย

และทุกคนสามารถส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากหนุ่มเอิร์ธได้ทุกเมื่อ

ขอบคุณที่มา : ช่อง Tagple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top