ฝรั่งมาเที่ยวไทย เห็นเก้าอี้วางไว้หน้าบ้าน เอ่ยปากชื่นชม คนไทยมีน้ำใจมากๆ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชวนขำแห้งเลยก็ว่าได้ หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก โชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข ได้ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่ได้พาญาติจากต่างประเทศมาเที่ยวที่เมืองสมุทรสาคร โดยขณะที่พามาเดินเล่นในตลาดแห่งหนึ่งก็พบว่ามีภาพเก้าอี้วางไว้หน้าบ้านหลายตัว

โดยญาติที่มาจากเยอรมันหันมาชมว่าคนไทยใจดีมาก ๆ เอาเก้ากี้มาวางตั้งไว้หน้าบ้านด้วย แสดงว่าคนที่นี่มีน้ำใจเผื่อแผ่มาก ๆ ถ้ามีคนเดินทางผ่านไปผ่านมาเหนื่อย ๆ ก็สามารถนั่งพักได้

ซึ่งแน่นอนว่าคนไทยทุกคนทราบดีว่าเจ้าของบ้านไม่ได้ตั้งเก้าอี้ไว้เพื่อให้คนมานั่งแต่อย่างใด เพราะจริง ๆ แล้วการวางเก้าอี้ไว้หน้าบ้านแบบนี้เพื่อกั๊กที่ไว้ไม่ให้รถมาจอดปิดหน้าบ้าน เพราะรถชอบจอดแช่เป็นเวลานาน บางคนจากจนเช้ายันมืดไม่ได้มีความเกรงใจนั่นเอง

โพสต์ดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมๅยอย่างชัดเจน โดยการวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจองหรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงๅนจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิ-ดกฎหมๅยตาม พ.ร.บ. รักษๅความสะอๅดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 ผู้ใดกระทำผิ-ดต้องถูกระวางโ ท ษป รั บไม่เกิน 10,000 บ.

อย่างไรก็ตาม การจอดรถบนทางสาธารณะที่มีลักษณะกีดขวางจราจร ส่งผลให้รถคันอื่นไม่สามารถสัญจรหรือเข้า-ออกได้อย่างสะดวก ก็ถือเป็นความผิ-ดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรๅ 57 วรรค 15 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บ.เช่นกัน

ที่มา : เฟซบุ๊ก โชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top