เด็กชาย ชั้น ม.1 อยู่โดดเดี่ยวในบ้านเช่าผุพัง

เปิดเรื่องราวชีวิ ตของ “น้องไชย า” หรือ เด็กชายไชย า รักโอ่ วั ย 13 ปี เมื่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เล็กมีเพียงพ่อที่เลี้ยงมาลำพั ง

แต่ก็ต้องปล่อยให้โดดเดี่ยวเพราะพ่อไปรับจ้างขับเรือให้นักท่องเที่ยว ด้วยความย ากจนข้นแ ค้ น ต้องอาศัยอยู่บ้านเช่าเก่าซ อ มซ่ อ

จะพั งมิพั งแ ห ล่ ที่หมู่บ้านริมทะเลท่าด่าน หมู่ 1 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พั งง า เด็กชายต้องอยู่บ้านลำพั งเป็นอย่ างนี้

มาตั้งแต่เล็กจนเหมือนจะชิ นช ากับความอ้างว้าง สภาพทางเข้าบ้านเป็นสะพานไม้ผุพั ง จะเข้าออกต้องเดินด้วยความระมัดระวัง

มิฉะนั้นอาจจะตกลงไปในน้ำได้ ในบ้านเช่าชั้นเดียวที่หลับที่นอนอั ตคั ด ห้องน้ำห้องส้วมไม่ถูกสุ ขลักษณะ เวลาฝนตกหลังค ารั่ ว

แ ร งลมซั ดสายฝนเข้าฝ าบ้านต้องหามุมห ล บแทบไม่ต้องนอน ช่วงนี้พ่อน้องไชย าซึ่งมีอาชี พรับจ้างขับเรือท่องเที่ยว

อ่าวพั งง าก็ตกงานเพราะวิ ก ฤ ตโ ค วิ ด จึงหันไปทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่ในพื้นที่ จ.กระบี่ ทำทุกอย่ างที่จะได้เงินมาเลี้ยงลูก

2-3 สั ปด าห์ถึงจะได้กลับบ้านมาสักครั้งน้องไชย า เป็นนักเรียนชั้น ม.1 รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง หลังขาดเรียนไปนานถึง 1 สั ปด าห์

ครูประจำชั้นเป็นห่ ว งลูกศิ ษย์จึงได้มาหาและเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่อั ตคั ดขั ดสน ด้วยความสงส ารและห่ ว งอนาค ตเด็ก

ครูจึงนำเรื่องเสนอ ผอ.รร.หาทางช่วยเหลือต่อมานายธราพงษ์ ถวิลการ รอง ผอ.รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง พร้อมด้วย

น.ส.กาญจนา ตันทราวัฒน์พันธ์ รอง ผอ.วิทย าลัยเทคนิคพั งง า นายชัยพร ยังจีน ปลัดอำเภอเมืองพั งง า ชมรมผู้ปกครองฯ

และนายสุทธิรักษ์ ฟองละแอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านท่าด่าน รู้ข่าวจึงร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน คณะครูและโ ร งเรียนช่วยเหลือน้องไชย า

เบื้องต้นด้วยการหาที่นอนหมอนมุ้งมาให้ใหม่ พร้อมกับนำข้าวส ารอาห ารแห้ง และทางชมรมผู้ปกครองโ ร งเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง

ได้นำภาพและเรื่องราวความเป็นอยู่ของน้องไชย าไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเพื่อจะช่วยระดมทุนซ่ อ มแซมบ้านให้

โชคดีผู้ใจบุญร่วมบริจ าคเงินจำนวนหนึ่ง และทางโ ร งเรียนได้ประส านกับชมรมผู้ปกครองฯ เหล่าก าช าดจังหวัดพั ง ง า

วิทย าลัยเทคนิคพั งง า และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพั งง า ร่วมสำรวจรายละเอียดและสิ่งที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือน้องไชย าได้

นายธราพงษ์ รอง ผอ.รร. กล่าวว่า หลังจากได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นว่า น้องไชย า นักเรียนชั้น ม.1 ที่เพิ่งมาเรียนใหม่ในเทอมนี้

เรียนดี นิสัยเรียบร้อย แต่มีความเป็นอยู่ที่ย ากลำบ ากอยู่คนเดียว ผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด 2-3 สั ปด าห์จะกลับมาครั้งหนึ่ง

ทางโ ร งเรียนจึงได้เข้าช่วยเหลือพร้อมกับให้ทุนการศึกษา ทานอาหารกลางวันที่โ ร งเรียนฟรี และให้เรียนฟรีจนจบชั้น ม.3

ในส่วนของที่อยู่อาศัยจะร่วมกับวิทย าลัยเทคนิคพั งง า ชมรมผู้ปกครองฯ ชุมช นและผู้มีจิตกุศลร่วมกันสร้างบ้านใหม่

ให้บนที่ว่างที่เคยเป็นบ้านหลังเก่าของครอบครัวน้องไชย า ด้าน น.ส.เพ็ญพั กตร์ รักโอ่ พี่สาวต่างม ารดา เปิดเผยว่า

น้องชายเกิดที่บ้านท่าด่าน พอ 2 ขวบ ได้ย้ายไปอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี กับพ่อและแม่ของเขา หลังจากนั้นทราบว่าแม่ของน้อง

ได้ทิ้ งไปมีแฟนใหม่จากนั้นตนจึงได้ไปรับน้องกลับมาอยู่ที่บ้านของตนเอง หลังจากนั้นพ่อก็มีแฟนใหม่ น้องจึงออกมาอยู่กับพ่อ

ที่บ้านเช่าหลังนี้ แล้วแฟนใหม่ของพ่อก็ได้หนีไปอีก เวลาที่พ่อไปทำงานครั้งละนานๆ น้องจึงต้องอยู่คนเดียว

“หนูก็คอยดูแลน้องอยู่โดยสั่งว่าให้ไปกินอาหารที่บ้านได้ แต่น้องเป็นคนที่ไม่ชอบพูด ชอบอยู่คนเดียวในบ้าน บางครั้ง

ก็ออกไปช่วยงานชาวบ้านก็ได้กินข้าวหรือได้ค่าขนม วันนี้รู้สึกดีใจและขอบคุณเป็นอย่ างมากที่มีคนใจบุญเข้ามาช่วยเหลือน้องชาย”

น้องไชย า เผยรอยยิ้มแห่งความดีใจเมื่อทราบว่าผู้ใจบุญยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ จากที่เคยคิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวนั้น

ไม่จริง ตั้งใจอย่ างที่สุดว่าถ้ามีบ้านหลังใหม่จะเป็นเด็กดีเพื่อตอบแทนพระคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ

แหล่งที่มา dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top